Lesní sazenice

Jsme členem Svazu lesních školkařů ČR a vlastníme Licenci Mze ČR č.j. 38866/2005-16210/1554, ČJR 3113-L.
Sazenice lze objednat po telefonické domluvě s vedoucím školky (606 68 98 98) nebo objednat přímo e-mailem.
Velkoobchodní ceny platí pro minimální odběr 300 ks od jednoho druhu. Při menším odběru účtujeme maloobchdní přirážku. Ceny jsou bez DPH 15%.
Minimální odběr jeden svazek, tj. 25 ks (SM, JD), nebo 50 ks (ostatní dřeviny).

Lesní sazenice jsou.

Dřevina způsob pěstování výška cena
Smrk ztepilý (Picea abies) PK, školk. 26-35 7,00
  36-50 7,90
  51-70 8,10
QP 40 15-25 7,90
  26-35 10,70
  35-50 11,60
QP 15 26-35 10,90
  36-50 11,80
     
Borovice lesní (Pinus sylvestris) PK, školk. 10-14 2,80
  15-25 3,80
  26-35 4,40
QP 40 10-14 5,80
  15-25 6,80
   
Jedle bělokorá (Abies alba) PK, školk. 15-25 9,20
  26-35 10,70
  36-50 12,60
QP 40 15-25 16,60
  26-35 18,90
   
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) QP 40 15-25 10,00
  26-35 14,20
  36-50 16,40
   
Modřín opadavý (Larix decidua) QP 40 15-25 7,20
  26-35 10,40
  36-50 12,60
     
Buk lesní (Fagus sylvatica) PK, setý 26-35 7,40
  36-50 8,20
51-80 8,60
81-120 11,90
QP 60 15-25 6,90
  26-35 9,80
  36-50 11,80
     
Dub letní (Quercus robur) PK, setý 26-35 5,50
36-50 6,60
  51-80 7,00
  81-120 9,90
QP 60 15-25 7,90
  26-35 10,60
  36-50 12,60
 
Dub zimní (Quercus petraea) PK, setý 26-35 6,70
  36-50 7,80
  51-80 8,30
  81-120 11,90
     
Javor klen (Acer pseudoplatanus) PK, setý 26-35 5,50
  36-50 6,60
51-70 7,40
  81-120 9,90
  121-150 12,90
QP 40 15-25 6,00
  26-35 9,80
  36-50 10,70
  51-80 11,60
     
Olše lepkavá (Alnus glutinosa ) PK, školk. 26-35 4,90
  36-50 5,90
51-80 6,90
81-120 8,80
QP 60 26-35 8,90
  36-50 9,80
  51-80 10,70
  81-120 11,60

Způsob třídění (výška), označení způsobu pěstování i kvalitativní parametry jsou podle zákona č. 29/2004 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a ČSN 482115.
Dopravu sazenic můžeme zajistit až k Vám. Jinak budou sazenice připraveny v naší školce, Hostivice u Prahy, Komenského ulice.