Ministerstvo zemědělství vypsalo nový dotační program – Agrolesnictví.
Tato nová opatření podpoří výsadbu stromů a keřů na zemědělské půdě.
Více informací – v sekci Listnaté stromy