K dopravě rostlin je potřeba přistupovat odpovědně. Nešetrnou dopravou a zacházením s výsadbovým materiálem můžete negativně ovlivnit úspěšnost výsadby. Na našem středisku Lesní a okrasné školky Hostivice, jsou výpěstky naloženy živé a v prvotřídní kvalitě. Za další osud rostlin si odpovídají majitel a dopravce, případně realizátor výsadby. Nejvíce poškození vzniká při dopravě a výsadbě.

Doprava lesních sazenic

Doprava lesních sazenic probíhá v jednoduchém zaběhnutém režimu. Prostokořenné se expedují ve svazcích po 25 ks smrk a jedle, borovice a listnáče po 50 ks. Obalované se expedují v balíčcích po 9 kusech. Stálým zákazníkům levně rozvážíme sazenice, podle jejich potřeby, nákladním automobilem 1x týdně, 20-40 tisíc kusů, nebo si někteří jezdí na středisko pro domluvené množství.

U obalovaných sazenic je potřeba počítat, že se jich vejde o třetinu až polovinu méně.

Lesní sazenice a odrostky prostokořenné je nutné vždy uchovávat ve vlhku a stínu. Do 12 hodin je nutné je založit do zeminy nebo je vysadit na místo určení. Obalované vydrží déle, ale rašelinové kořenové balíčky se nesmějí nechat vyschnout.

Doprava okrasných dřevin

Doprava okrasných dřevin také není komplikovaná. Stromy zákazníkovi naložíme, ale pro vyložení těžších stromů je potřeba 2-3 pracovníci. Malé množství vzrostlých stromů 5-10 ks lze přepravit na přívěsném vozíku nebo v dodávce. Pro větší množství kolem 20 stromů je nutný nákladní automobil s ložní plochou 5 metrů na délku.

Keře v kontejneru je nejlepší vozit v dodávce, na vozíku se moc natřásají a vyklepou po cestě z kontejnerů.

Stromy a keře se zemním balem nebo v kontejneru se mohou vysazovat až za 2-3 týdny, musí být ale uloženy ve stínu a pod závlahou. Pokud se některé špičáky listnaté do krajiny odebírají prostokořenné, platí to samé jako u lesních sazenic, musí se vysadit do 12 hodin nebo založit do zeminy.