Kapitoly v ceníku:

Ceník: velkoobchodní ceník je určen pro zahradníky a lesníky, kteří nakupují na základě písemné poptávky, nebo objednávky (objednávkový formulář na našich stránkách).

Ceny: jsou ve velkoobchodním ceníku uvedeny v korunách, k cenám účtujeme 15 % DPH. Výpěstky jsou rozděleny do dvou cenových hladin. Výpěstky v I. jakosti jsou ve standardní kvalitě. Výpěstky ve II. jakosti jsou zdravé a vitální, ale mají křivý kmínek, nebo řídkou korunu, apod.
Jsou vhodné do krajiny a na rekultivace.

Upozornění: nejmenší objednávka u okrasných výpěstků je 5 ks. U lesních sazenic je nejmenší odběr 1 svazek, tzn. 25 nebo 50 ks.
Osobní výběr stromů nebo keřů neumožňujeme. Svoje požadavky zákazník přesně vypíše do objednávky a my výpěstky vybereme. Po zaplacení si zákazník rostliny vyzvedne.

Maloobchodní prodej: prodej soukromým osobám, obecním a městským úřadům a dalším zákazníkům probíhá také pouze na základě písemné předběžné poptávky e-mailem (tiskopis na stránkách) s maloobchodní přirážkou. Maloobchodní přirážka je u lesních sazenic a odrostků k obnově lesa 100 % a u okrasných dřevin je 40 %. DPH se účtuje rovněž 15 %. Maloobchodní zákazník může dosáhnout na ceny velkoobchodní, pokud splní množstevní podmínky nákupu. U lesních sazenic a odrostků k obnově lesa je to 300 ks od jednoho druhu, u ostatních výpěstků – okrasných dřevin je to 15 ks od jedné pěstební kategorie. Pro přehled pěstební kategorie:

 • Lesní sazenice a odrostky – od 15 cm do 150 cm – pouze k obnově lesa.
 • Odrostky jehličnaté a špičáky listnaté – od 80 cm do 300 cm – mladý materiál, použití většinou
  pro výsadby v krajině.
 • Vzrostlé stromy se zemním balem, tzn. velké jehličnany od 120 cm do 350 cm, nebo listnaté
  alejové stromy od obvodu kmínku 6-8 cm, až po velikost 18-20 cm, pro zahrady a městskou
  zeleň, II. jakost do krajiny.
 • Keře a malé výpěstky jehličnaté s balem i v kontejneru, listnaté keře okrasné i do krajiny v
  kontejneru.

Bez předběžné písemné poptávky nebo objednávky nelze nakupovat.

Platby: úhrada za nákup rostlin je prováděna hotově (faktura za hotové), nebo převodem předem (zálohová faktura). Pravidelní a stálí zákazníci mohou na základě dohody hradit platbu fakturou – bankovním převodem se splatností 14 dní.

Kvalita rostlin: veškeré rostliny jsou dodávány v dobrém zdravotním stavu. Školky jsou pod pravidelnou zdravotní kontrolou Státní rostlinolékařské správy (ÚKZÚZ). Po naložení výpěstků na dopravní prostředek a jejich odvozu si za ně zodpovídá zákazník, případně realizátor výsadby. Jedná se především o šetrnou dopravu a zodpovědnou údržbu vysazených výpěstků (především pravidelné zalévání do závlahové mísy).

Objednávky: nákup sazenic, stromů nebo keřů (i malá množství) objednávejte, prosím, dopředu.
Doporučujeme využít hlavně písemné objednání e-mailem přes objednávkový formulář, který on-line
vyplníte na našich stránkách. Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich údajů.

Termín odběru: nutné domlouvat telefonicky.

Odběr na adrese:

Arnika, Lesní a okrasné školky
Komenského ulice
253 01 Hostivice u Prahy

Doprava: k dopravě rostlin je třeba přistupovat odpovědně. Nešetrnou dopravou a zacházením s výsadbovým materiálem můžete negativně ovlivnit neúspěšnost výsadby. Na našem středisku Lesní a okrasné školy Hostivice jsou výpěstky naloženy živé a v prvotřídní kvalitě. Za další osud rostlin si
odpovídají majitel, dopravce a realizátor výsadby. Nejvíce poškození vzniká při dopravě a výsadbě.
Doprava lesních sazenic probíhá v jednoduchém zaběhnutém režimu. Prostokořenné se expedují ve svazcích po 25 ks (smrk a jedle), borovice a listnáče po 50 ks. Obalované se expedují v balíčcích po 15-20 kusech. Lesní sazenice a odrostky prostokořenné je nutné vždy uchovávat ve vlhku a stínu. Do 24 hodin je nutné je založit do zeminy nebo je vysadit na místo určení. Obalované se expedují v balíčcích
cca po 10 kusech.

Lesní sazenice a odrostky prostokořenné je nutné vždy uchovávat ve vlhku a stínu. Do 24 hodin je nutné je založit do zeminy nebo je vysadit na místo určení. Obalované vydrží déle, ale rašelinové kořenové balíčky se nesmějí nechat vyschnout.

Doprava okrasných dřevin také není komplikovaná. Stromy zákazníkovi naložíme, ale pro vyložení těžších stromů jsou potřeba 2-3 pracovníci. Malé množství vzrostlých stromů (5-10 ks) lze přepravit na přívěsném vozíku nebo v dodávce. Pro větší množství (kolem 20 stromů) je nutný nákladní automobil s ložní plochou 5 metrů na délku.

Stromy a keře se zemním balem nebo v kontejneru se mohou vysazovat až za 2-3 týdny, musí ale být
uloženy ve stínu a pod závlahou. Pokud se některé listnaté špičáky do krajiny odebírají prostokořenné, platí to samé jako u lesních sazenic – musí se vysadit do 24 hodin nebo založit do zeminy.

Provozní doba: jarní sezóna začíná přibližně 15.března a trvá do 30.června. Po letním omezeném provozu začíná podzimní sezóna 15.září a končí 30. listopadu. Odvoz výpěstků probíhá v pracovních dnech, v pracovní době – nejlépe mezi 8.00 – 15.00 hodinou.

Vysvětlivky:
PK = prostokořenné
ZB = zemní bal
K = kontejner
ok = obvod kmínku v 1 metru výšky
v = výška
š = šířka