Kam všude stromy a keře patří

Škála využití stromů a keřů je velmi široká. Tato zeleň v přírodě a urbanizovaných oblastech stále chybí a říká se jí dřeviny rostoucí mimo les nebo také okrasné dřeviny, což nemusí být vždy přesný termín. Je to jen odlišení od lesních sazenic, které se sází hlavně do lesa. Obecně chápeme, že do volné krajiny patří domácí obyčejné druhy a do měst můžeme sázet okrasnější a cizokrajné stromy a keře.

V sortimentu máme desítky a desítky druhů a kultivarů dřevin. Konkrétní druhy lze najít v ceníku. Zmínka o sortimentu je zaměřena spíše na technologii pěstování a vypěstované velikosti a tvary dřevin. Rostliny jsou expedovány buď jako prostokořenné (PK), které se musí bezprodleně vysadit, nebo se zemním balem (ZB), opatřeným jutovou plachetkou, které se vysadí do několika dní. Odrostky některých druhů pěstujeme i v malých kontejnerech (K).

Listnaté stromy
Jehličnaté dřeviny
Listnaté keře