Keře do krajiny

V minulém století nezodpovědný styl zemědělství zničil původní krásnou českou krajinu. Nešlo jen o rozorání mezí s trnkami, hlohy a lískami, nebo likvidaci remízků se skupinami listnatých stromů a keřovýn patrem. Bylo to i vysušování mokřadů a luk a napřimování meandrových toků, kde rostly další druhy listnatých keřů.

Do krajiny pěstujeme v kontejnerech přes deset domácích druhů keřů. Většinou jsou jednou až dvakrát přehrnkované, mají stáří 3-4 roky. Expedujeme keře s více než jedním výhonem, 40-80 cm výšky, někdy i větší. Využití najdou všude, kde je potřeba vytvořit kryt pro menší zvěř a hmyz, nebo hnízdiště pro ptáky, okolo rybníků, potoků a cest.