Stromy do krajiny

Do české krajiny patří především listnaté dřeviny. Budují a vysazují se biocentra, remízky a biokoridory pro zvěř. Rekultivují se skládky a výsypky, obnovují se staré polní alejové cesty. Osazují se obory a pastviny aby zvířata našly stín. Pro tyto akce specielně pěstujeme sortiment listnatých stromů, k tomu vhodný. Odrostky, špičáky a vzrostlé stromy. Nabízíme je jednak ve standartní kvalitě, ale i v druhé jakosti. Znamená to, že jsou to zdravé výpěstky, ale mají např. křivý kmen nebo řídkou nestejnoměrnou korunu atd. Pro výsadby do krajiny to ale stačí.

Pro přírodu a udržení vody v krajině mají tyto výsadby nesmírný význam. Měla by přijít i podpora od státu na tyto výsadby.

Odrostky – jsou to větší sazenice stromů, výšky 120-150 cm a 150-200 cm a stáří 3-5 roků. Výška se měří od kořenového krčku až po vrchol. Jsou většinou jednou až dvakrát ručně přesazované aby měly kvalitnější kořenový systém. Vysazují se ve větších skupinách, ve středně hustém sponu. Expedují se většinou jako PK nebo v K.

Špičáky – jsou to mladé stromy, výšky nad 200 cm, nad 250 cm a nad 300 cm, jen se špičkou, zatím bez založené koruny. Jejich stáří je 6-8 let a jsou dvakrát až třikrát ručně přesazované. Vysazují se v menších skupinách nebo řadách, v řídkém sponu. Expedují se v ZB, vyjmečně PK.

Vzrostlé stromy – jsou to starší velké stromy, výpěstky mají výšku až 500 cm. Jejich stáří je 8-12 let a jsou třikrát až čtařikrát ručně přesazované. Neměří se jejich výška, ale jejich velikost se udává jako obvod kmene (OK) ve výšce 100 cm. Pěstujeme a expedujeme je od OK 6 cm až po OK 18 cm, se zemním balem. Ten má průměr až 90 cm a je opatřen nejen jutovou plachetkou, ale je zpevněn i drátěným košem. ZB mají hmotnost 50-120 kg, jejich doprava není ale obtížná. Větší množství naložíme zákazníkovi na běžné nákladní auto, menší množství kolem 5 kusů vozí zákazníci na přívěsném vozíku.

Stromy do zahrad a parků

V urbanizovaných oblastech se používá daleko širší druhová nabídka stromů. Ať už jsou to městské části, obecní pozemky, soukromé zahrady, parky, průmyslové oblasti nebo příměstské lesoparky, všude lze použít alejové stromy domácích i cizokrajných druhů.

Alejové stromy –  toto označení se vžilo pro vzrostlé listnaté stromy okrasného typu. Zákazník si u nás vybere rozměrné stromy na velkou zahradu i malokorunné druhy na malou zahrádku. Pěstujeme desítky druhů, barevných i tvarových kultivarů od OK 8 cm až po OK 20 cm. Stromy expedujeme v zemních balech, zpevněných drátěným košem.

Naše výpěstky mají výšku 400-600 cm, jejich stáří je 8-15 let a  jsou až čtyřikrát přesazované. Pro alejové stromy je tipické, že mají korunu nasazenou přibližně ve výšce 220 cm (podchodná výška) nebo 250 cm (podjezdová výška). Výjimku mají úzkokorunné pěstební tvary, kdy je strom obrostlý větvemi od země a vysazuje se jako solitera, např. velké buky nebo habry. Výjimkou u buků a habrů je i specielní zapěstování hustých odrostků pro živé ploty a stěny. Expedují se pak ve výškách 50-250 cm, v K nebo ZB.