Vzhledem k velkému zájmu je další příjem objednávek vzrostlých stromů od 11.10.2019 zastaven.
Další stromy by se do zimy už nestačily připravit.

Prodej keřů a lesních sazenic probíhá dál.